Wet- en regelgeving

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002660/2012-10-01

http://www.zwembadkeur.nl/

www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9226&m=1542016495&action=file.download

https://docplayer.nl/8330420-Handleiding-zwemgelegenheden-duik-er-eens-in.html

www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0121.pdf